Enter your keyword

Välkommen till Svärtinge Rör & VVS AB

Svärtingerör är ett entreprenadföretag med erfarenhet sedan 1979 inom VVS . Vi utför kompletta VVS-arbeten åt fastighetsägare, byggföretag och industrier. Vi har ett 40 tal certifierade erfarna och lyhörda VVS montörer, installatörer som smidigt utför rörinstallationer inom utlovade tidsramar. Svärtinge Rör & VVS AB har idag verksamhet i Östergötland, Södermanland samt inom Stor Stockholm. Vi har även haft ett antal projekt utanför dessa områden då vi framförallt har följt våra kunder. Huvudkontoret ligger i Norrköping.

VVS installationer kring Norrköping, Örebro, Södertälje och Stockholm

Vi hittar VVS lösningarna av klimatanläggningar och rörinstallationer beträffande rumsindelningar som fungerar efter kundbehov vid ny- och ombyggnationer. Gäller det tillbyggnad och renoveringar av äldre fastigheter är vi extra varsamma av hantering av bland annat rör och avloppssystem. Genom att anlita oss garanteras säker teknikservice och optimerad energiförbrukning.

Värmepumpsservice

En viktig del i ny- och ombyggnationer är uppvärmning av fastigheten. För ett perfekt inomhusklimat gäller det bland annat att vattentemperaturen håller rätt värme och tryck. Våra VVS montörer och VVS installatörer installerar uppvärmningssystem av värmepumpar på ett säkert sätt samt utför dragning av värmerör från värmekälla.

VVS industri

Vi utför VVS installation och service i processindustrin och är vana att hantera vatten, ånga och tryckluft på ett fackmannamässigt vis.

Certifierad VVS installatör och VVS montör

All VVS installation utförs av kompetent och certifierad VVS personal för säker vatten.

50

Antal Anställda

1979

Svärtingerör Etablerades

81

Omsättning (Miljoner)

Aukt-Ligg-GF

display

getBlob